Poutníci

Vít Bedřich (23) – 460
Lenka Borgesová (18) – 400
Jana Chloupková (4) – 440
Blanka Chvojová (15) – 440
Jana Dočkalová (20) – 420
Eda Dyková (26) – 460
Saša Fuchs (23) – 420
Šárka Fuchsová (13) – 400
Eliška Fuchsová (23) – 420
Tomáš Häckl (3) – 400
Michaela Häcklová (1) – 400
Tereza Hájková (4) – 460
Ivana Halašková (23) – 460
Jose Holaza (23) – 460
Tomáš Holub (26) – 460
Zdenál Kocábek (17) – 400
Petra Kollmerová (23) – 460
Alexandra Kotyrová (23) – 460
Luděk Ledvina (16) – 400
Petr Lozan (23) – 460
Hana Marčíková (20) – 460
novy – 0
Martin Poštulka (13) – 440
Jan Poštulka (23) – 460
Helena Poštulková (13) – 460
Anna Poštulková (23) – 460
Vladimír Roith (14) – 400
Tomáš Rozsíval (13) – 440
Jan Sierociński-Vaněk (26) – 420
Jan Slezák (23) – 460
Libuše Sussmannová (17) – 440
Jana Šedová (26) – 460
Jenda Šikola (23) – 460
Ondřej Šimůnek (26) – 460
Erika Šimůnková Hatašová (26) – 420
Veronika Štíchová (20) – 460
Martin Švach (23) – 420
Zdeněk Tichý (14) – 460
Mirek Tichý (14) – 460
Jiří Valda (26) – 420
Roman Valina (23) – 460
Kamila Veselá (20) – 460
Jiří Veverka (14) – 440
Josef Vlach (4) – 440
Jana Vorlová (14) – 400

« Zpět